Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh "HỌC BÁC CẦN THỰC CHẤT"

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một chủ trương lâu dài, nhất quán của Đảng ta, đây vừa là trách nhiệm vừa là công việc thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân. Nói như cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng “Hồ Chí Minh cao mà không xa, mới mà không lạ, to lớn mà không làm ra vĩ đại, sáng chói mà không gây choáng ngợp, gặp lần đầu mà như thân thuộc từ lâu”. Đúng như vậy, ở Bác, mỗi chúng ta dù là người giữ trọng trách cao hay người nông dân bình dị đều có thể học Bác một điều gì đó hữu ích cho mình, chí ít là giúp cho bản thân và gia đình mình tốt lên.

Hiện nay, việc học tập và làm theo Bác tuy đã trở thành phong trào rộng khắp, song nơi này nơi khác việc học Bác chưa thực chất, còn biểu hiện hình thức, thậm chí hành chính hóa công việc này. Một số cấp ủy, tổ chức đảng khi triển khai, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị khá bài bản từ kế hoạch triển khai, phân công nhiệm vụ, tổ chức kiểm tra, báo cáo kết quả thực hiện … tóm lại là rất đầy đủ hồ sơ, đảm bảo quy trình, song sự chuyển biến trong thực tế lại rất hạn chế. Vì sao lại như vậy? câu trả lời là việc học tập và làm theo Bác ở những nơi này chưa đi vào thực tế. Một ví dụ cụ thể, trong sinh hoạt ở một số chi bộ, nhất là chi bộ nông thôn, việc thảo luận chuyên đề, liên hệ việc học tập và làm theo Bác tại mỗi kỳ sinh hoạt chi bộ còn khá sơ sài, đơn điệu, thậm chí cấp ủy đọc, đảng viên nghe rồi biết vậy, không tham  gia phát biểu thảo luận và liên hệ. Theo quy định của Trung ương, mỗi quý chi bộ phải sinh hoạt chuyên đề một lần, nội dung phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ thực tế của chi bộ trong đó có yêu cầu việc học tập và làm theo Bác, việc này thực hiện ở nhiều chi bộ chưa thường xuyên, thậm chí chưa thực hiện được. Việc phát hiện, tuyên truyền và biểu dương nhân rộng những mô hình hay, cá nhân điển hình có việc làm tốt, nhân văn, cao đẹp để tạo ra hiệu ứng lan tỏa trong cộng đồng vẫn còn là một khâu yếu, cần được đẩy mạnh để tinh thần “lấy cái đẹp dẹp cái xấu” được phát huy hơn nữa trong thực tế.

Để việc học tập và làm theo Bác trở nên thực chất hơn, mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên cần nêu cao tinh  thần tự  giác, trách nhiệm hơn trong học tập và làm theo Bác. Trước hết, mỗi chi bộ cần thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc thảo luận chủ đề học tập và làm theo Bác đăng trên bản tin Thông báo nội bộ phát hành hàng tháng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy. Cấp ủy cần gợi ý việc liên hệ, thảo luận gắn với nhiệm vụ của chi bộ, của đảng viên một cách thiết thực, hiệu quả. Việc chọn chủ đề sinh hoạt hàng quý cũng cần được thực hiện định kỳ gắn với chương trình công tác của chi bộ. Bác Hồ đã dạy “một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”, vì vậy trong thực tế khu vực nông thôn rất nhiều tấm gương sống, bình dị mà cao quý hiển hiện giữa đời thường cần kịp thời phát hiện, tuyên truyền, tôn vinh để tạo sự lan tỏa, nhất là những hành động cao đẹp, nhân văn, được cộng đồng thừa nhận. Điều quan trọng hơn cả là cấp ủy, chi bộ cần chủ động lựa chọn nội dung học tập và làm theo Bác thật thiết thực, phù hợp để động viên khích lệ để đảng viên phát huy tinh thần tự giác nêu gương, tự giác hành động, biến tình cảm chân quý của Bác thành hành động tự giác, cao đẹp giữa cuộc sống đời thường.

Học tập và làm theo Bác là việc làm thiêng thiêng, đáng trân trọng, học Bác để mỗi đảng viên ngày càng tốt lên, góp phần cho chi bộ ngày càng vững mạnh, đủ năng lực và luôn đổi mới sáng tạo để lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao. Để thực hiện được công việc này thời gian tới, việc học tập và làm theo Bác ở mỗi chi bộ cần được quan tâm triển khai tích cực, cụ thể và điều quan trọng là cần thực chất hơn nữa.

                                    (Nguồn: Bản tin Thông báo nội bộ - Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai)

Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 116
  • Trong tuần: 1,283
  • Tất cả: 126,804