HĐND phường Bình Minh tổ chức thành công kỳ họp giữa năm 2022 HĐND phường khoá III, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 24/12/2021 của HĐND phường về tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2022. Sáng ngày 26/7/2022 HĐND phường Bình Minh đã tổ chức thành công kỳ họp giữa năm 2022 (kỳ họp thứ tư) HĐND phường khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Phạm Thị Thuần – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; đồng chí Nguyễn Việt Tiến – Phó bí thư thường trực Đảng ủy; các đồng chí trong Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, UBMTTQ, các đoàn thể chính trị phường; lãnh đạo Đội thuế phía Nam thành phố, đại diện các trường học, Ban Bảo vệ dân phố; các đồng chí Bí thư chi bộ; tổ trưởng dân phố và 20/21 đại biểu HĐND phường khoá III, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Sau khi thông qua nội dung chương trình làm việc, kỳ họp nghe đồng chí Phạm Thị Thuần – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường phát biểu khai mạc kỳ họp; nghe các báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND, UBND phường trình kỳ họp; báo cáo kết quả thẩm tra của các Ban HĐND phường, báo cáo công tác tham gia xây dựng chính quyền và những ý kiến, kiến nghị của MTTQ đối với HĐND, đại biểu HĐND và UBND phường 6 tháng đầu năm 2022.

Kỳ họp đã tiến hành thảo luận, có 06 đại biểu HĐND và đại biểu đại đại diện tổ dân phố phát biểu ý kiến đối với các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết của UBND phường trình kỳ họp. Đại diện lãnh đạo UBND phường phát biểu giải trình một số nội dung ý kiến của các đại biểu, đồng thời tiếp thu các nội dung, các ý kiến của các Ban HĐND phường thẩm tra, các ý kiến tham gia đóng góp của Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường, các ý kiến thảo luận của các tổ đại biểu và ý kiến phát biểu trực tiếp của các đại biểu HĐND phường để tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trong thời gian tới, quan tâm xem xét giải quyết các ý kiến và các vấn đề cử tri quan tâm ngay sau kỳ họp.

Kỳ họp giữa năm 2022 HĐND phường Bình Minh khoá III, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã nhất trí biểu quyết thông qua 08 nghị quyết chuyên đề gồm: (1) Nghị quyết về giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, trong và sau kỳ họp cuối năm 2021, tiếp thu ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp giữa năm 2022 HĐND phường; (2) Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND phường năm 2023; (3) Nghị quyết về việc thành lập đoàn giám sát chuyên đề của HĐND phường năm 2023; (4) Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 24/12/2021 về quyết định kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2022; (5) Nghị quyết về kết quả thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 27/7/2021, về công tác phối hợp lập sổ bộ và triển khai thu tiền thuế đất phi nông nghiệp và các loại quỹ vận động năm 2020 - 2021 trên địa bàn phường; (6) Nghị quyết về điều chỉnh ngân sách địa phương năm 2022; (7) Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2021; (8) Nghị quyết về kết quả kỳ họp giữa năm 2022 (kỳ họp thứ 4) HĐND phường khoá III, nhiệm kỳ 2021 - 2026./.

Đào Vân Anh
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 133
  • Trong tuần: 1,300
  • Tất cả: 126,821