Về việc bãi bỏ toàn bộ 03 Quyết định do UBND tỉnh Lào Cai ban hành thuộc lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội.
Số ký hiệu văn bản 352/UBND-LĐTB&XH
Ngày ban hành 17/11/2023
Ngày hiệu lực 17/11/2023
Trích yếu nội dung Về việc bãi bỏ toàn bộ 03 Quyết định do UBND tỉnh Lào Cai ban hành thuộc lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội.
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Văn hóa - xã hội
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm ve_viec_bai_bo_03_quyet_dinh_d20231117105917323_signed.pdf
qd_32_ve_bai_bo_03_quyet_dinh_do_ubnd_tinh_ban_hanh_thuoc_linh_vuc_lao_dong_tbxh_231115082354524520_20231116094938102.pdf
Văn bản mới