QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận danh hiệu gia đình văn hoá năm 2023
Số ký hiệu văn bản 151/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/10/2023
Ngày hiệu lực 25/10/2023
Trích yếu nội dung QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận danh hiệu gia đình văn hoá năm 2023
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Lĩnh vực chung
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm qd_cong_nhan_ho_gia_dinh_van_h20231025050240662_signed.pdf
ds_cac_ho_gia_dinh_dat_gia_din20231025050245912_signed.pdf
Văn bản mới