THÔNG BÁO Kết quả họp bình xét các danh hiệu nếp sống văn hoá năm 2023
Số ký hiệu văn bản 88/TB-UBND
Ngày ban hành 23/10/2023
Ngày hiệu lực 23/10/2023
Trích yếu nội dung THÔNG BÁO Kết quả họp bình xét các danh hiệu nếp sống văn hoá năm 2023
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực CNTT
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm thong_bao_kq_binh_xet_nsvh_20220231024035951994_signed.pdf
Văn bản mới