V/v tăng cường triển khai các biện pháp ngăn chặn tình trạng kích điện, sơ chế và thu mua giun đất trên địa bàn phường
Số ký hiệu văn bản 394/UBND-VPTK
Ngày ban hành 19/10/2023
Ngày hiệu lực 19/10/2023
Trích yếu nội dung V/v tăng cường triển khai các biện pháp ngăn chặn tình trạng kích điện, sơ chế và thu mua giun đất trên địa bàn phường
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Lĩnh vực chung
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm cv_vv_tang_cuong_trien_khai_ca20231019034550384_signed.pdf
Văn bản mới