KẾ HOẠCH Thu thập, cập nhật, lưu trữ thông tin về người lao động gắn với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, giai đoạn 2023-2025
Số ký hiệu văn bản 158/KH-UBND
Ngày ban hành 16/10/2023
Ngày hiệu lực 16/10/2023
Trích yếu nội dung KẾ HOẠCH Thu thập, cập nhật, lưu trữ thông tin về người lao động gắn với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, giai đoạn 2023-2025
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Lĩnh vực chung
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm kh_thu_thap_cap_nhat_luu_tru_t20231018093317077_signed.pdf
Văn bản mới